Chief Patron

Dr. Devi Prasad Shetty

Dr. Thimappa Hegde

Organising Chairman

Dr. Vikram Huded

Organising Secretary

Dr. Minal V Kekatpure

Scientific Committee

Dr. Anand Alurkar, Immediate Past President, Indian Stroke Association

Dr. KP. Vinayan, IAN Pediatric Neurology Subsection Chair

Dr. Sheffali Gulati, IAN Pediatric Neurology Subsection Convenor

Advisors

Dr. VG. Pradeep Kumar

Dr. Jeyaraj Pandian

INDIAN STROKE ASSOCIATION

Dr. Nirmal Surya, President

Dr. Arvind Sharma, Secretary

INDIAN ACADEMY OF NEUROLOGY

Dr. Debashish Chowdhury, President

Dr. U. Meenakshisundaram, Secretary

Local organizing committee

 • Dr. GT. Subash
 • Dr. Agadi J B
 • Dr. HV. Srinivas
 • Dr. Anush R
 • Dr. P. Satish Chandra
 • Dr. Vikram Kamath
 • Dr. Uday Murgod
 • Dr. Umashankar R
 • Dr. Murali S
 • Dr. Shoba N
 • Dr. Anuradha H K
 • Dr. Surya Narayana Sharma
 • Dr. Amit Kulkarni
 • Dr. Raghunanadan Nadig
 • Dr. Thomas Mathew
 • Dr. Guruprasad H
 • Dr. Girish Kulkarni
 • Dr. Mahendra J V
 • Dr. Raghvendra S
 • Dr. Nitin Kumar N
 • Dr. Lokesh B
 • Dr. Shivkumar R
 • Dr. Rajesh K N
 • Dr. Gopal K Dash
 • Dr. Radhika M
 • Dr. Vivek J P
 • Dr. Kuldeep Shetty
 • Dr. Tarishi N
 • Dr. Pravin Thomas
 • Dr. Girish Gadre
 • Dr. Srijithesh R
 • Dr. Rajesh Iyer
 • Dr. Vykunta Raju KN
 • Dr. Hansashree Padmanabha
 • Dr. Bidisha Banerjee
 • Dr. Suresh Rao Aroor

ISA Executive Committee Members

 • Dr. Nirmal Surya, President
 • Dr. P. Vijaya, President Elect
 • Dr. Arvind Sharma, Secretary
 • Dr. Salil Uppal, Treasurer
 • Dr. Anand Alurkar, Immediate Past President
 • Dr. V. G. Pradeep Kumar, Past President
 • Dr. R. Lakshmi Narasimhan, Editor
 • Dr. Amit Kulkarni
 • Dr. Jayanta Roy
 • Dr. Monika Singla
 • Dr. Pawan Kumar Ojha
 • Dr. Shripal Shah
 • Dr. Trilochan Srivastava